Auttamisen mahdollisuudet

 

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkillä on viime aikoina pohdittu asiakkaiden kanssa yhdessä miten he toivoisivat tulleensa kohdatuksi ja autetuksi silloin kun he apua tarvitsevat. Tästä pohdinnasta syntyi moniammatillisesti suunniteltu kaksipäiväinen Perheväkivallan varjossa koulutus, joka järjestettiin yhteistyössä Kymenlaakson kuntien, Xamkin ja Socomin kanssa.

Järjestölähtöisessä työssä olennainen osa työskentelyä on asiakkaan äänen kuuleminen ja sen esille nostaminen. Asioihin vaikuttaminen ja käytäntöjen kehittäminen vaatii aina työntekijältä rohkeutta, innostusta, uudenlaista ajattelutapaa sekä todellista halua auttaa. Erityistä uskallusta se vaatii asiakkailta, jotka ovat tässä kehittämisessä mukana, auttamassa meitä auttajia auttamaan paremmin.  Meille jokaiselle on tärkeää kokea, että voimme vaikuttaa meitä koskeviin asioihin. Vaikuttaminen voimauttaa, luo uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen, sekä omiin mahdollisuuksiin. Meillä tulisi olla jo lapsena kokemus siitä, että mielipiteellämme on merkitystä. Kun lapsi saa kokemuksen siitä, että hänen ajatuksensa ovat tärkeitä, on niitä helpompi tuoda esille myös aikuisena.  Kuinka luottavaisesti voikaan kasvaa kiinni elämään sen kokemuksen myötä, että olen tärkeä ja minulla on arvoa. Auttamistyössä asiakkaat nostavat usein merkityksellisemmäksi asiaksi sen, miten heidät on kohdattu. Meillä kaikilla on tarve tulla nähdyksi hyväksyttävänä, arvokkaana ja tärkeänä, meillä kaikilla on myös mahdollisuus auttaa toista tuntemaan, että hän on hyväksytty, arvokas ja tärkeä. Ei unohdeta tätä kykyä arjen ja työpaineiden kiireessä, pidetään yllä omaa ja toisten arvoa.

Ulla Aronen, vastaava väkivaltatyöntekijä, lapsityö

Väkivaltatyön palvelukeskus Pysäkki

Vastaa