Esikkotunnustus

Esikko-tunnustus myönnetään vuosittain yhteistyötaholle tai työntekijälle, jonka työskentelyssä lapsiperheiden kanssa korostuvat:

  • aito välittäminen ja läsnäolo
  • tasapuolisuus ja kunnioittava suhtautuminen
  • lapsen edun huomioiminen
  • avoimuus ja luotettavuus
  • toivoa antava ja kannustava työskentelyote
KYMENLAAKSON ENSI- JA TURVAKOTIYHDISTYKSEN
ESIKKO – TUNNUSTUKSEN SAAJAT VUOSINA 2004–2019
  • v.2004 Hellevi Mattila, sosiaalityöntekijä, Karhulan sosiaalitoimisto
  • v.2005 Kymenlaakson Keskussairaalan äitiyspoliklinikan henkilökunta, tunnustuksen vastaanotti osastonhoitaja Pirjo Suomalainen, kätilö Janina Niittymäki ja ylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa
  • v.2006 Sirpa Tentke, terveydenhoitaja, Kotkan kaupunki
  • v.2007 Mari Hirsikallio, rehtori, Kotkan kaupunki
  • v.2008 Lotte Soini, sosiaalityöntekijä, Kotkan perheneuvola
  • v.2009 Satu Hartikainen, sosiaalityöntekijä, Karhulan
   sosiaalitoimisto
  • v.2010 Anu Haro-Veijola ja Heidi Taskinen, Kotkan lastenvalvojat
  • v.2011 Urpo Nampajärvi, sosiaalityöntekijä, Kotkan kaupunki
  • v.2012 Eija Laine, terveydenhoitaja, Toivelinnan neuvola
  • v.2013 Kouvolan kaupungin lastensuojelun avopalvelut, tunnustuksen vastaanotti palveluvastaava
   Päivi Äärynen, vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Pollari ja sosiaalityöntekijä Riikka Kunnari
  • v.2014 Lasten vastaanottokoti Taimela, Kotkan kaupunki, tunnustuksen vastaanotti sijaishuollon johtaja Raija Lappalainen, vastaava ohjaaja Tuula Häärä ja ohjaaja Ritva Mäkitalo
  • v.2015 Riitta Syrjänen, neuvolan perhetyöntekijä, Kotkan kaupunki
  • v.2016 Maiju Niemelä, perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä, Kouvolan kaupunki
  • v. 2017 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean lastenpsykiatrian yksikkö
  • v. 2018 Kotkan kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijä Johanna Arkimies
  • v. 2019 Kymenlaakson rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Marjukka Suurpää
  • v.2020 perhekeskuskoordinaattori Mari Nieminen, Varhaisen tuen palvelut, Kymsote