Esikkotunnustus

 

 

Esikko-tunnustus myönnetään vuosittain yhteistyötaholle tai työntekijälle, jonka työskentelyssä lapsiperheiden kanssa korostuvat:

  • aito välittäminen ja läsnäolo

  • tasapuolisuus ja kunnioittava suhtautuminen

  • lapsen edun huomioiminen

  • avoimuus ja luotettavuus

  • toivoa antava ja kannustava työskentelyote

KYMENLAAKSON ENSI- JA TURVAKOTIYHDISTYKSEN ESIKKO – TUNNUSTUKSEN SAAJAT VUOSINA 2004–2018

v.2004 Hellevi Mattila, sosiaalityöntekijä, Karhulan sosiaalitoimisto

v.2005 Kymenlaakson Keskussairaalan äitiyspoliklinikan henkilökunta, tunnustuksen vastaanotti osastonhoitaja Pirjo Suomalainen,
kätilö Janina Niittymäki ja ylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa

v.2006 Sirpa Tentke, terveydenhoitaja, Kotkan kaupunki

v.2007 Mari Hirsikallio, rehtori, Kotkan kaupunki                                                                     

v.2008 Lotte Soini, sosiaalityöntekijä, Kotkan perheneuvola

v.2009 Satu Hartikainen, sosiaalityöntekijä, Karhulan sosiaalitoimisto

v.2010 Anu Haro-Veijola ja Heidi Taskinen, Kotkan lastenvalvojat

v.2011 Urpo Nampajärvi, sosiaalityöntekijä, Kotkan kaupunki

v.2012 Eija Laine, terveydenhoitaja, Toivelinnan neuvola

v.2013 Kouvolan kaupungin lastensuojelun avopalvelut, tunnustuksen vastaanotti palveluvastaava Päivi Äärynen, vastaava sosiaalityöntekijä Päivi Pollari ja sosiaalityöntekijä Riikka Kunnari

v.2014 Lasten vastaanottokoti Taimela, Kotkan kaupunki, tunnustuksen vastaanotti sijaishuollon johtaja Raija Lappalainen, vastaava ohjaaja Tuula Häärä ja ohjaaja Ritva Mäkitalo

v.2015 Riitta Syrjänen, neuvolan perhetyöntekijä, Kotkan kaupunki

v.2016 Maiju Niemelä, perheneuvolan johtava sosiaalityöntekijä, Kouvolan kaupunki

v. 2017 Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carean lastenpsykiatrian yksikkö

v. 2018 Kotkan kaupungin lastensuojelun sosiaalityöntekijä Johanna Arkimies