Hyödyllisiä linkkejä

Ensi- ja turvakotien liitto:
www.ensijaturvakotienliitto.fi

DOULA:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/ensikodit_ja_vauvaperheet/#doula

 

Tukikeskus Villa Jensen:

http://www.kotka.fi/asukkaalle/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/turvakoti

 

Jussityö:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/turvakodit-muu-vakivaltatyo/#jussi-tyo

 

Kotkan perheneuvola:
http://www.kotka.fi/perheneuvola

Kouvolan perheneuvola:

https://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/lapsiperheelle/kasvatus-japerheneuvonta.html

Haminan perheneuvola:
http://www.hamina.fi/fi/Asukkaat/Lapset%20ja%20perheet/Perheneuvola/

 

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset:

https://evl.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet/kirkon-perheneuvonta-auttaa-maksutta

Kotka: https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/5277-perheneuvonta

Kouvola: http://www.kouvolanseurakunnat.fi/apua_elamaan/perheneuvonta/?id=1676

 

Lastensuojelulaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

 

Lapsen oikeus väkivallattomaan elämään:

http://www.yhdistyslovery.com/

 

Lastensuojelun keskusliitto:

www.lskl.fi

www.lastensuojelu.info/fi/lastensuojelun-perusta.html

 

Lastensuojelun kehittämisohjelma:

www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/lastensuojelu

 

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset:

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-3513.pdf

Kotkan kaupunki: Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintamalli

http://www.kotka.fi/asukkaalle/turvallisuus_ja_jarjestys/lahisuhde-_ja_perhevakivallan_toimintamalli

 

Miessakit ry:
http://www.miessakit.fi/

 

Monika-naiset liitto ry – palveluja pari- ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille ja -lapsille:
www.monikanaiset.fi

 

Naisten linja:

www.naistenlinja.com

 

Nettiturvakoti:
www.turvakoti.net

 

Tukinainen:
www.tukinainen.fi

 

Rikosuhripäivystys:
www.rikosuhripaivystys.fi

 

Tukinet:
www.tukinet.fi

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus:
http://www.lapsiasia.fi/lapsen_oikeudet/sopimusteksti

 

Poliisi:
www.poliisi.fi

 

STEA:

https://www.stea.fi/

 

KELA:
www.kela.fi

 

Muita linkkejä:

http://www.kotka.fi/

http://www.kouvola.fi/

http://www.hamina.fi/

http://www.pyhtaa.fi/