Hyödyllisiä linkkejä

 


Ensi- ja turvakotien liitto

DOULA:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/ensikodit_ja_vauvaperheet/#doula

Tukikeskus Villa Jensen:

www.kotka.fi/asukkaalle/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/turvakoti

Jussityö:

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/turvakodit-muu-vakivaltatyo/#jussi-tyo

Kotkan perheneuvola:
www.kotka.fi/perheneuvola

Kouvolan perheneuvola:

https://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/lapsiperheelle/kasvatus-japerheneuvonta.html

Haminan perheneuvola

Kirkon perheasiain neuvottelukeskukset:

https://evl.fi/apua-ja-tukea/ihmissuhteet/kirkon-perheneuvonta-auttaa-maksutta

Kotka: https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/5277-perheneuvonta

Kouvola: http://www.kouvolanseurakunnat.fi/apua_elamaan/perheneuvonta/?id=1676

Lastensuojelulaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

Lapsen oikeus väkivallattomaan elämään:

http://www.yhdistyslovery.com/

Lastensuojelun keskusliitto:

www.lskl.fi

www.lastensuojelu.info/fi/lastensuojelun-perusta.html

Lastensuojelun kehittämisohjelma:

www.sosiaaliportti.fi/fi-fi/lastensuojelu

Kotkan kaupunki: Lähisuhde- ja perheväkivallan toimintamalli

http://www.kotka.fi/asukkaalle/turvallisuus_ja_jarjestys/lahisuhde-_ja_perhevakivallan_toimintamalli

Miessakit ry:
www.miessakit.fi/

Naisten linja:

www.naistenlinja.com

Nettiturvakoti:
www.turvakoti.net

Tukinainen:
www.tukinainen.fi

Rikosuhripäivystys:
www.rikosuhripaivystys.fi

Tukinet:
www.tukinet.fi

YK:n lapsen oikeuksien sopimus:
www.lapsiasia.fi/lapsen_oikeudet/sopimusteksti

Poliisi:
www.poliisi.fi

KELA:
www.kela.fi

Muita linkkejä:

www.kotka.fi/

http://www.kouvola.fi/

http://www.hamina.fi/

www.miehikkala.fi

www.virolahti.fi

http://www.pyhtaa.fi/