MIKÄ MINULLE ON TÄRKEÄÄ VAPAAEHTOISDOULANA?

Kansainvälisen doulaviikon (22-28.3.2018) kunniaksi haluaisin kertoa teille, mikä on doula ja mitä doulan tehtäviin kuuluu. Kerron myös, mitä itse pidän tärkeänä doulana toimiessani. Olen itse toiminut vapaaehtoisena doulana vuodesta 2013. Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksen vapaaehtoinen doula tukee perhettä silloin, kun perheellä on esimerkiksi vaikea taloudellinen tilanne, synnyttäjä on alle 18- vuotias, turvapaikanhakija tai perheessä on vakava päihde- tai mielenterveysongelma tai jokin muu erityinen syy (Ensi- ja turvakotien liitto).

 

 

Vapaaehtoisdoulana minun tehtävänäni on tukea perhettä odotusaikana sekä perheen toiveesta olen mukana myös synnytyksessä. Tapaan perheen synnytyksen jälkeenkin. En ole suinkaan  ainoastaan äitiä, vaan koko perhettä varten. Odotusaikana voin perheen toiveiden mukaisesti osallistua esimerkiksi neuvolakäynneille. Voin myös perheen toiveesta lähteä mukaan vaikkapa vauvantarvike ostoksille. Mielestäni ensisijaisena tehtävänäni on koko tukisuhteen ajan olla tukena ja läsnä perheelle, perheen toiveiden sekä tarpeiden mukaisesti.

Synnytyksessä tarkoitukseni vapaaehtoisdoulana ei ole korvata hoitohenkilökuntaa eikä myöskään äidin puolisoa. Synnytyksessä doula voi esimerkiksi yrittää helpottaa äidin oloa lääkkeettömin kivunhallintakeinoin (kevyt hieronta, rentoutuminen, liikkumiseen kannustaminen yms.) tai tukea puolisoa tässä. Olen pyrkinyt käymään perheen toiveet läpi heti ensimmäisellä tapaamisella, jotta voin tukea perhettä juuri heidän toivomallaan tavalla niin odotuksessa kuin itse synnytyksessäkin.

Jokainen tukisuhteeni on ollut erilainen ja se juuri onkin palkitsevaa. Minulla ei ole yhtä tiettyä kaavaa, jolla toimin jokaisessa tukisuhteessa, vaan kaikki lähtee perheen tarpeista ja toiveista. Pidän vapaaehtoisdoulana toimiessani rikkautena sitä, miten jokaisella tapaamallani perheellä on ollut omanlaisensa toiveet ja tarpeet doulan suhteen. Erittäin tärkeää on se, että toimin doulana omalla persoonallani. Tärkeää on myös luottamussuhteen syntyminen.

Todella palkitsevaa vapaaehtoisdoulana toimimisessa on se, kun voi olla monin erilaisin tavoin tukena äidille ja perheelle. Esimerkkinä voisi olla puhelut ja tapaamiset ennen itse synnytyksen käynnistymistä. Perheellä saattaa olla monenlaisia kysymyksiä ja ajatuksia tulevasta, näitä käyn läpi perheen kanssa ja tarvittaessa selvitämme yhdessä vastauksia perheen kysymyksiin, jos en niihin itse osaa vastausta antaa. Olen rinnallakulkija odotuksesta vauvan syntymään. Pidän doulaamista erittäin arvokkaana vapaaehtoistyönä ja rakastan toimia doulana, omana itsenäni!

Saara Niemi

Vastaa