PIDÄ KIINNI® – AVOPALVELUYKSIKKÖ NUPPU

 Pidä Kiinni -hoitojärjestelmä®

Avopalveluyksikkö Nuppu on osa Pidä-kiinni hoitojärjestelmää®, joka koostuu
päihdeongelmien hoitoon erikoistuneista ensikodeista ja avopalveluyksiköistä.
Nuppu on yksi Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen työmuodoista.

Asiakkaaksi Nuppuun

Nupun asiakkaaksi on tervetullut Kymenlaaksossa asuva, vauvaa odottava perhe tai vauvaperhe, jolla on päihdeongelma. Kuntoutus Nupussa on asiakkaalle maksutonta, eikä edellytä maksusitoumusta. Vauvaa odottavat vanhemmat ja lapsiperheet voivat olla itse yhteydessä Nuppuun, tai heidän luvallaan yhteyttä voi ottaa työntekijä esimerkiksi neuvolasta, lastensuojelusta tai vanhemman päihdehoidosta.

Asiakkuuden pituus Nupussa sovitaan perhekohtaisesti.
Asiakkuus päättyy suunnitelmallisesti viimeistään perheen nuorimman lapsen täyttäessä kolme vuotta.

Ota yhteyttä Nuppuun täyttämällä tämä lomake:

Tutustumisjakso

Asiakkuus Nupussa alkaa tutustumisjaksolla, jonka aikana perheellä on mahdollisuus tutustua Nupun työntekijöihin, tiloihin ja toimintaan.
Tutustumisjakson aikana perhe päättää kuntoutukseen sitoutumisesta.

Kuntouksen sisältö

Kuntoutuksessa yhdistyvät päihdekuntoutus sekä vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tuki.
Perheen päättäessä sitoutua Nupun kuntoutukseen, tehdään jokaiselle yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhdessä perheen ja viranomaisverkoston kanssa.
Kuntoutukseen osallistuvat kaikki Nupun työntekijät.
Lisäksi jokaisella kuntoutukseen osallistuvalla perheenjäsenellä on oma lähityöntekijä.

Kuntoutus Nupussa koostuu
viikoittain

  • 2 yhteisöpäivästä (tiistai ja torstai) sekä
  • 1 yksilö-/ perhetapaamisesta

Yhteisökuntoutus

Tiistain yhteisöpäivänä kokoonnumme yhteisökokoukseen, jonka tarkoituksena on tukea päihteettömyyttä, vanhemmuutta ja sosiaalisia taitoja sekä antaa ja saada vertaistukea.

Torstain yhteisöpäivänä keskitymme vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen.
Esimerkiksi yhteiset Hoivaa ja leiki -tuokiot, vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen videointi ja valokuvaus sekä Kannustava vuorovaikutus- harjoitukset ovat osa yhteisöpäivää.

Molempina yhteisöpäivinä valmistamme lounaan ja ruokailemme yhdessä.
Vanhemmat vastaavat vuorollaan ruoanvalmistuksesta oman lähityöntekijänsä kanssa.

Nupussa on aina tarjolla lapsille ruokaa ja vaippoja.
Yhdistyksen kautta perheiden on mahdollista saada myös lahjoitusvaatteita, leluja, kirjoja ja lastentarvikkeita.

Perhekohtainen työskentely

Yhteisöpäivien lisäksi kuntoutukseen kuuluvat yksilö- ja perhetapaamiset lähityöntekijöiden kanssa.
Tapaaminen voi toteutua esimerkiksi Nupussa, lähiympäristössä, neuvolassa tai
yhteistyöpalaverissa. Tapaaminen voi olla myös yhteistä asioiden hoitoa kodin ulkopuolella.
Toisinaan tapaaminen voidaan järjestää perheen kotiin, erityisesti vauvan syntymän jälkeen, jolloin pienen vauvan ei tarvitse heti lähteä kodin ulkopuolelle.

Nuppu osana Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistystä

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry on kansalaisjärjestö, joka on
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys.
Yhdistyksessä toimii erilaisissa tehtävissä vapaaehtoisia ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita.

Nupun asiakkuudessa olevat perheet ovat tervetulleita yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

Nupussa työskentelevät:

FIIA EHO
Pidä kiinni® vastaava sosiaalityöntekijä, YTM,
Päihdetyön ammattitutkinto, mindfulness MBSR -ohjaaja,
ICDP- ryhmänohjaaja
044 744 0331

TERHI KANSIKAS
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja
044 321 1032

MARJAANA KOSMA
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
kätilö-sairaanhoitaja YAMK, ICDP- ryhmänohjaaja
044 744 0339

MIA LAHTI
Pidä kiinni® -avopalveluohjaaja,
lasten sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ICDP-kouluttaja
044 744 0332

RIIKKA NIEMI
Pidä kiinni®avopalveluohjaaja,
lähihoitaja, sosionomi AMK
044 744 0338

sähköpostit osoitteella: etunimi.sukunimi@kletu.fi

Nupun osoite on Oikokatu 2B
45100 KOUVOLA

TERVETULOA NUPPUUN!