Ajankohtaista

Avoimia työpaikkoja

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry käynnistää Pidä kiinni® -avopalveluyksikön toiminnan Kymenlaaksossa osana valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää. Toiminnan tarkoituksena on vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä vanhempien päihteettömyyden tukeminen. Haemme nyt Kouvolassa sijaitsevaan Pidä kiinni®-avopalveluyksikköön ja innostuneeseen työntekijäjoukkoomme vastaavaa sosiaalityöntekijää.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmästä lisätietoa löytyy https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/pida-kiinni-hoitojarjestelma/

Sosiaalityöntekijän pätevyysvaatimuksena on lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä (817/2015) mukainen pätevyys. Arvostamme kokemusta kehittämistyöstä, lastensuojelun ja/tai päihdetyön osaamista sekä hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja. Sosiaalityöntekijä toimii Pidä kiinni -avopalveluyksikön viisihenkisen tiimin lähiesimiehenä.

Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Sosiaalialan ohjaaja, KYMENLAAKSON ENSI- JA TURVAKOTIYHDISTYS RY, Pidä kiinni -avopalveluyksikkö, Kouvola

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry käynnistää Pidä kiinni® -avopalveluyksikön toiminnan Kymenlaaksossa osana valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää.Toiminnan tarkoituksena on vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen sekä vanhempien päihteettömyyden tukeminen. Haemme Kouvolassa sijaitsevaan avopalveluyksikköön sekä innokkaaseen työntekijäjoukkoomme neljää (4) ohjaajaa. 

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmästä lisätietoa löytyy https://ensijaturvakotienliitto.fi/tietoa-liitosta/nain-me-autamme/pida-kiinni-hoitojarjestelma/

Ohjaajan tehtävän pätevyysvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015, §8) mukainen sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto. Lisäksi arvostamme vauvaperhetyön, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveystyön osaamista. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan TES mukainen. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.