Ajankohtaista

Vuoden 2019 Esikkotunnustus luovutettiin Kymenlaakson Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaaja Marjukka Suurpäälle.

Vuosikokouksessa 19.3.2019
yhdistyksemme uusiksi johtokunnan jäseniksi valittiin
Maiju Niemelä, Harri Vainio sekä Sami Airola.
Johtokunnassa jatkavat Puheenjohtaja Hannele Sirrola,
Jäsenet Heidi Nevalainen, Heidi Hansén, Nina Brask, Mari Nielsen,
Tarja Siimes sekä Dan Lundberg