Ajankohtaista

EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25. toukokuuta 2018.

linkki asetukseen: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016,679

Henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteet ja rekisteröidyn henkilön oikeudet
säilyvät uudistuksessa pääosin ennallaan.

Henkilöllä on jatkossakin oikeus esimerkiksi tarkastaa itseään koskevat tiedot
sekä pyytää oikaisemaan virheelliset tiedot ja poistamaan tarpeettomat tiedot.

Uudistuksella luodaan myös uusia oikeuksia. Omat tietonsa saa rekisterinpitäjältä sähköisesti
ja tiedot voi nykyistä helpommin siirtää järjestelmästä toiseen.

VOIT LUKEA TÄSTÄ LINKISTÄ YHDISTYKSEMME TIETOSUOJA-SELOSTEEN:

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen tietosuojaseloste 2018


Käykääpä lukaisemassa uusin blogimme, Päiväryhmän äitien kirjoittamia runoja!

Ystävyyttä ja sylejä