Alvari-perhetyö®

Alvari-perhetyö® tarjoaa pitkäaikaista apua lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsiperheille.

Perheen elämää voivat varjostaa esimerkiksi vanhempana toimimiseen liittyvät haasteet, uupumus, perheväkivalta, mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvät huolet sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät pulmat. Alvari-perhetyön avulla voidaan tukea myös vauvaa odottavaa äitiä/perhettä.

Alvari-perhetyön lähtökohtana on perheen omien voimavarojen vahvistuminen ja lisääntyminen. Yhteisen työskentelyn tavoitteena on huomioida perheen tarpeet sekä tukea lapsen hyvää ja turvallista kasvua kotona ja lähiverkostossa.

Perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta tuetaan eri menetelmin ja yhdessä toimien voidaan tehdä vaikka kodin askareita ja asioiden hoitamista.

Retki-, leiri- ja ryhmätoiminnan avulla tarjotaan mahdollisuutta vertaistukeen samanlaisissa elämäntilanteissa olevien kanssa.

Tarvittaessa työskennellään joustavin työajoin. Työ on perheille maksutonta.
Alvari-perhetyöhön hakeudutaan Kymsoten lastensuojelun kautta.

Alvari-perhetyöntekijöiden puhelinnumerot:

Hanna Kivilahti, vastaava 044 530 1520

Kirsi Pietikäinen 040 861 0438

Piia Mikkola 044 3440 245

Laura Tähti 040 8610 543

Annika Asplund 044 744 0342

Alvareiden postiosoite:

Alvari-perhetyö, Metsontie 39 B, 48220 KOTKA

Sähköposti:

etunimi.sukunimi@kletu.fi